2. BANAKAKO ESKU HARTZEA

Banakako esku-hartzeari esker, behar psiko-korporalen arakatze pertsonala egin daiteke eta, beraz, esku-hartze aukera ugari eskaintzen ditu.

Gutxi gorabehera, ordubeteko topaketak dira. Sakontasunez eta epairik gabe entzuteko jarrerak rol oso garrantzitsua du, baita gorputzaren mailan gertatzen ari denarekiko pertzepzio irekia izateak ere (plano emozional eta mentala ahaztu gabe).

Esku-hartzea terapeutaren eta pazientearen arteko elkarrizketa batekin hasten da, pertsona zer puntutan dagoen adierazteko, une horretan haren beharrak zein diren, saioan zer arakatzea gustatuko litzaiokeen eta abar.

Honako elementu hauei behatuta, gorputzaren irakurketa bat egin behar da: Indarguneak, babesguneak, gorputz-egitura eta egitura plastikoa. Funtsezko beste elementu bat dira oztopoak edo gainkargako eremuak, eta desbitalizazio-eremuak. Honako hauek dira behaketa eta informazio-bilketa egiteko parametroak:

  • Kokapena (zeruarekin eta lurrarekin duen harremana islatzen du)
  • Arnasketa (munduarekiko duen harremana islatzen du)
  • Tentsioa (norbere buruarekin duen harremana islatzen du)

Ondorengo esku hartzea elkarrizketan eta gorputz-irakurketan jasotakoak ematen du. Bi egoera gerta daitzke:

  1. Kokapen eta mugimendu desberdinak arakatzea.
  2. Arnasketa lantzea.
  3. Masajea.

MASAJEA funtsezko tresna da gorputz-adimena esnatzeko eta garatzeko. Río Abierto Sistemak bere teknika espezifikoa du, azken hamarkadetan egindakoa eta egituratutakoa. Masaje mota horren tekniken transmisioa zuzeneko irakaskuntzaren eta praktika lagunduaren eta gidatuaren bidez egiten da, eta zaila da idatzizko hitzetan adieraztea. Kontaktuaren bidez ezartzen da, arnasketaren, ahotsaren bidez, bi elementuen artean, eta horrek zenbait mailatan ondorioak izatea ahalbidetzen du: Fisikoa, emozionala, mentala eta espirituala (edo transpertsonala).

Masajearen funtzio nagusiak hauek dira:

  • Erlaxagarria.
  • Odolaren eta energiaren zirkulazioa.
  • Norbere buruarekin eta ingurunearekin berriz konektatzea.

Banakako esku-hartzearen bidez masaje-uneak, hitzezko prestaketa eta adierazpen-lana txandakatzen dira. Horrek ahalbidetzen du sentitzea, izena jartzea eta sentitutakoa adieraztea. Gorputz fisikoaren bidez, oztopo batek dakarren emozioarekin konekta dezakegu. Gertatutakoaz jabetzeak ahalbidetu dezake gure buruaz eta munduaz genuen ideiarekiko atzeraezinezkoak ziruditen pentsamenduak aldatzea. Hala, plano fisiko, emozional eta mentalean elkar eragingo dute, funtsean garena baino garapen osoagoa ahalbidetuz.