Jarduera hauen bidez esku hartzeko lau eremu handi daude, eta helburua da pertsonek eta taldeek izan ditzaketen beharretan sakontzea.

1. Ondoezaren kudeaketa.

2. Emozioak entzutea eta kudeatzea.

3. Erabateko arreta (hemen eta orain)

4. Sormenaren  garapena

 Hiru modalitatearekin: Taldeko saioak, Banakako esku hartzea eta  Prestakuntza eremuak