3. ARAKATZEN

Nire bizi-ibilbidea, lanekoa eta prestakuntzako ibilbidea aztertuta, nire interesa pizten duten eremu asko daude, gorputz-adimenak sendatzeko eta sorkuntzarako potentziala eskain dezakeela aldez aurretik jakinda. Benetan sinesten dut pertsonen bizi-kalitate mailak zuzenean eragiten duela munduan duten egoteko eta egiteko moduan. Hori dela eta, lan-proposamena arlo hauetan aplika liteke:

– Prestakuntza-prozesuak.

– Taldeko harremanak.

– Laguntza-harremaneko profesionalak

– Behar bereziak dituzten kolektiboak

– …