3. ARAKATZEN

Nire bizi-ibilbidea, lanekoa eta prestakuntzako ibilbidea aztertuta, nire interesa pizten duten eremu asko daude, gorputz-adimenak sendatzeko eta sorkuntzarako potentziala eskain dezakeela aldez aurretik jakinda. Benetan sinesten dut pertsonen bizi-kalitate mailak zuzenean eragiten duela munduan duten egoteko eta egiteko moduan. Hori dela eta, lan-proposamena arlo hauetan aplika liteke:

  • Prestakuntza prozesuak. Garapen kognitiboari gorputza emanez.
  • Lan-taldeen harremanak. Topaketa, konfiantza, partaidetza, motibazioa sortuz.
  • Laguntza harremaneko profesionalak. Zainketarako, laguntzarako eta nutriziorako espazioak eskainiz.